"El món empresarial
dels vins del Penedès"
 
"El mundo empresarial
de los vinos del Penedès"Plaça Àgora s/n
(Poligon Industrial Domenys II)
08720 Vilafranca del Penedès
Apartat 75
Tel. +34-93-890 13 95
Fax:+34-93-890 12 88
E-mail:
uvipe@interceller.com